Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

Zašto je data novinarstvo važno?

Pitali smo neke od vodećih imena na polju data novinarstva zašto smatraju da ono predstavlja važan korak u razvoju medija i evo šta su nam rekli.

Filtriranje toka podataka

Kada su informacije bile oskudne, naša energija je uglavnom bila usmjerena na potragu i prikupljanje. Sada kada informacija ima na pretek, i njihovo procesuiranje je mnogo važnije. Mi procesuiramo na dva nivoa: (1) analiziramo kako bismo dali smisao i strukturu beskrajnom nizu brojeva i (2) prezentiramo kako bismo korisnicima predstavili šta je bitno i relevantno. Kao i nauka, data novinarstvo razvija svoje metode i predstavlja rezultate tako da se oni mogu potvrditi ponavljanjem eksperimenta.

Philip Meyer, Professor Emeritus, University of North Carolina at Chapel Hill

Novi pristupi pisanju priča

Data novinarstvo je krovni pojam koji, prema mom shvatanju, obuhvata sve veći set alata, tehnika i pristupa pisanju priča. Može podrazumijevati bilo šta od tradicionalnog kompjuterski potpomognutog izvještavanja (CAR), koje također koristi brojeve kao izvor; do najnaprednijih vizualizacija podataka i aplikacija za vijesti. Zajednički cilj je u duhu novinarstva: pružanje informacija i analiza koje će nas obavijestiti o bitnim temama dana.

Aron Pilhofer, New York Times

Poput foto novinarstva sa laptopom

Novinarstvo bazirano na brojevima se od ´novinarstva baziranog na riječima´ razlikuje samo u tome što koristimo različitu opremu. Svi zarađujemo na osnovu istraživanja, izvještavanja i pripovijedanja priča. Slično je ´foto novinarstvu´; samo zamijenite kameru laptopom.

Brian Boyer, Chicago Tribune

Data novinarstvo je budućnost

Data novinarstvo predstavlja budućnost. Novinari moraju razumjeti kvantitativne podatke. Nekada se do priča dolazilo tako što ste razgovarali sa ljudima u barovima i moguće je da ćete i dalje ponekad tako postupiti. Ali, sada ćete još i izučavati brojeve i opskrbiti se alatima za njihovu analizu i odabir onih koji su interesantni. Također ćete ih stavljati u perspektivu, pomagati ljudima tako što ćete zaista vidjeti kako se to sve zajedno uklapa, te šta se dešava u zemlji.

Tim Berners-Lee, founder of the World Wide Web

Spoj procesuiranja numeričkih podataka i pisane riječi

Sa data novinarstvom nestaje granica između tehničara za obradu statističkih podataka i stručnjaka za pisanu riječ. Lociraju se izuzeci i identifikuju trendovi koji nisu samo statistički značajni, već su bitni za dekompiliranje svijeta današnjice koji je sam po sebi kompleksan.

David Anderton, freelance journalist

Ažuriranje vaših vještina

Data novinarstvo je novi skup vještina za pretraživanje, razumijevanje i vizualiziranje digitalnih informacija u vremenu kada osnovne vještine tradicionalnog novinarstva jednostavno nisu dovoljne. Ono ne predstavlja zamjenu za tradicionalno novinarstvo, već njegovu dopunu.

U vremenu kada izvori postaju digitalni, novinari mogu i moraju biti bliži izvorima. Internet je otvorio nove mogućnosti. Data novinarstvo predstavlja tek početak prilagođavanja tradicionalnih praksi online medijima.

Data novinarstvo ispunjava dva najvažnija zadatka medija: pronalaženje origininalnih, novih priča (ne iz klasičnih izvora vijesti) i obavljanje uloge sistema upozorenja. Ovo su bitni ciljevi za medijske kuće, naročito danas kada je ekonomija nesigurna.

Sa stanovništa lokalnih medija, data novinarstvo je ključno. Postoji izreka koja kaže: ´okrnjena pločica ispred vlastitih vrata se smatra važnijom od nemira u dalekoj zemlji.´ Ona vam bode oči i direktnije utječe na vaš život. Istovremeno, digitalizacija je svugdje prisutna. Upravo zbog toga što novine imaju direktan utjecaj na okolinu i izvori postaju digitalni, novinar mora znati kako da iz kvantitativnih podataka pronađe, analizira i vizualizira priču.

Jerry Vermanen, NU.nl

Lijek za informacijsku asimetriju

Informacijska asimetrija – ne nedostatak informacija, već nemogućnost da se procesuiraju onom brzinom i u onoj količini kojom nam pristižu – je jedan od najznačajnijih problema sa kojima se građani suočavaju kada donose odluke u životu. Informacije koje primaju od štampe, video i audio medija utječu na njihove odluke i postupke. Dobro data novinarstvo pomaže u ispravljanju informacijske asimetrije.

Tom Fries, Bertelsmann Foundation

Odgovor na data PR

Samoodrživa kombinacija pristupačnosti metoda i alata za mjerenje, te činjenice da se fokus u svim aspektima društva stavlja na performanse i efikasnost, dovele su do toga da se sve pretvara u brojke – politike, trendovi, mogućnosti.

Firme konstantno izbacuju nove statistike koje pokazuju koliko dobro one posluju. Političari vole da se hvale brojkama koje pokazuju smanjenu nezaposlenost i povećani BDP. Činjenica da novinari nisu imali uvid u afere Enron, Worldcom, Madoff ili Solyndra dokazuje da mnogi novinari ne znaju jasno prozrijeti iza brojki. Ljudi će prije vjerovati ciframa nego činjenicama, jer cifre sa sobom nose auru ozbiljnosti, čak i onda kada su u potpunosti izmišljene.

Dobro poznavanje rada sa podacima će novinarima pomoći da izoštre svoj osjećaj za kritičko razmišljanje kada se suoče sa brojevima, te će im pomoći da dobiju koju bitku sa PR-om.

Nicolas Kayser-Bril, Journalism++

Pružanje nezavisnih interpretacija zvaničnih informacija

Nakon razarajućih zemljotresa koji su doveli do katastrofe u nuklearnoj elektrani Fukušima u 2011. godini, japanski novinari – koji su generalno zaostajali kada je u pitanju digitalno novinarstvo – shvatili su prednost data novinarstva.

Vlada i stručnjaci nisu imali vjerodostojne podatke o nastaloj šteti i nismo znali šta da radimo. Kada su zvaničnici sakrili SPEEDI podatke (procjena širenja radioaktivnih materijala) od javnosti, mi te podatke ne bismo mogli dešifrovati čak ni da su procurili u javnost. Volonteri su pomoću vlastitih uređaja počeli prikupljati podatke o radioaktivnosti, ali nisu bili naoružani znanjem iz statistike, interpolacije, vizualizacije, itd. Novinari moraju imati pristup sirovim brojkama i moraju naučiti da se ne oslanjaju na zvanična tumačenja tih podataka.

Isao Matsunami, Tokyo Shimbun

Kako se nositi sa poplavom podataka

Izazovi i mogućnosti koje je digitalna revolucija donijela sa sobom i dalje uznemiravaju novinarstvo. U doba prekomjernog broja informacija, novinari, ali i građani, trebaju bolje alate, bez obzira da li u 21. stoljeću objavljujemo samizdat na Bliskom Istoku, vršimo kasnovečernje pohranjivanje podataka, ili tražimo najbolji način da vizualiziramo podatke o kvalitetu vode za ogroman broj potrošača. Dok se borimo sa izazovima konzumiranja koje donosi ta poplava podataka, nove platforme izdavaštva podstiču nas da sakupljajamo i dijelimo podatke digitalnim putem, pretvarajući ih u informacije. Dok su novinari i urednici tradicionalno ti koji prikupljaju i distribuiraju informacije, danas, u izjednačenom informacijskom okruženju 2012., vijesti se prvo pojavljuju na internetu, a ne na info desku.

Zapravo, veza između podataka i novinarstva je sve snažnija širom svijeta. U doba velike količine podataka, sve veća važnost data novinarstva leži u sposobnosti ljudi koji se bave njim da obezbijede kontekst, jasan sadržaj i, što je možda i najvažnije, pronađu istinu unutar sve većeg digitalnog sadržaja. To ne znači da današnje integrirane medijske organizacije ne igraju presudnu ulogu. Daleko od toga. U doba informacija, novinari su potrebniji nego ikada da bi organizovali, verificirali, analizirali i povezali tu bujicu podataka. U tom smislu data novinarstvo je od iznimne važnosti za društvo.

Pronaći smisao u velikoj količini podataka, naročito nestruktuiranih podataka, bit će glavni cilj naučnika širom svijeta, bez obzira da li rade u novinskim agencijama, na Wall Streetu ili u Silikonskoj dolini. Do tog cilja će se moći doći i zahvaljujući sve većem broju jednostavnih alata, bez obzira na to da li ih koriste vladini tehničari u Čikagu da bi objavili svoje informacije, tehničari u zdravstvu ili programeri iz novinskih kuća.

Alex Howard, O’Reilly Media

Naši životi su podaci

Teško je biti dobar data novinar, jer je inače teško biti dobar novinar. To podrazumijeva iznalaženje načina da se dođe do podataka, razumijevanje tih podataka i pronalaženje priče. Ponekad ćemo se naći u ćorsokaku, a ponekad senzacionalne priče i nema. Ipak, kada bi samo bilo potrebno pritisnuti dugme, to onda ne bi bilo novinarstvo. Ali to je ono što ga čini vrijednim i, u svijetu u kojem naši životi sve više prerastaju u podatke, neophodnim za slobodno i pravedno društvo.

Chris Taggart, OpenCorporates

Način da se uštedi na vremenu

Novinari nemaju vremena za ručno prepisivanje podataka i pokušaje da ih izvuku iz PDF dokumenata, stoga je veoma važno da nauče osnove kodiranja ili da znaju gdje pronaći ljude koji im u tome mogu pomoći.

Reporter iz Folha de Sao Paolo istraživao je budžet lokalnih vlasti i nazvao me da se zahvali što sam podatke o budžetu grada San Paola postavio na internet (za jednog hakera to je dva dana posla!). Rekao mi je da ih je ručno prepisivao prethodna tri mjeseca, pokušavajući da izgradi priču. Sjećam se i kako sam riješio problem PDF-a za Contas Abertas, novinsku organizaciju za nadzor parlamenta: za 15 min i uz pomoć 15 redova koda završen je višemjesečni posao.

Pedro Markun, Transparência Hacker

Neophodan alat novinara

Mislim da je važno istaći ‘novinarstvo’ ili aspekt izvještavanja u ‘data novinarstvu’. Vježba ne bi trebala obuhvatiti samo analizu podataka ili vizualizaciju podataka kao takvih, već i korištenje istih kao sredstvo da bi se što više približili istini o tome šta se dešava u svijetu. Za mene je sposobnost analize i tumačenja podataka bitan dio alata modernog novinara, a ne zasebna disciplina. Na kraju, sve se svodi na dobro izvještavanje i pričanje priča na najadekvatniji način.

Data novinarstvo je drugi način da se pomno istraži svijet i da se vlasti pozovu na odgovornost. Sa sve većom količinom dostupnih podataka, sve je bitnije da novinari savladaju tehnike data novinarstva. To bi trebao biti alat svih novinara: bez obzira da li uče kako direktno raditi sa podacima, ili sarađuju sa nekim ko to već zna.

Stvarna moć data novinarstva je u tome što vam pomaže da dođete do informacija do kojih bi inače bilo teško doći ili ih dokazati. Dobar primjer toga je priča Stevea Doiga u kojoj je analizirao obrazac štete koju je uzrokovao uragan Andrew. On je ujedinio dva različita seta podataka: jedan u kojem su mapirani nivoi štete uzrokovane uraganom i drugi koji prikazuje brzinu vjetra. To mu je pomoglo da odredi područja na kojima su loši građevinski propisi i loša gradnja doprinijeli gorim posljedicama nesreće. Doig je 1993. dobio Pulicerovu nagradu za priču i ona je još uvijek izvanredan primjer.

U idealnim uslovima, mogli biste iskoristiti podatke da tačno odredite odstupanja, područja od interesa ili stvari koje su neočekivane. Podaci se na ovaj način mogu iskoristiti kao trag u istrazi ili dojava. Iako brojevi mogu biti zanimljivi, nije dovoljno samo pisati o njima. O njima se mora i izvijestiti da bi se objasnilo šta ti podaci znače.

Cynthia O’Murchu, Financial Times

Prilagođavanje promjenama u našoj informacionoj sredini

Nove digitalne tehnologije donose nove načine stvaranja i distribuiranja znanja u društvu. Data novinarstvo se može shvatiti kao pokušaj medija da se prilagode i odgovore na promjene u našoj informacionoj sredini, uključujući interaktivnije i višedimenzionalno pričanje priče, što čitaocima omogućava da istraže izvor vijesti i podstiče ih da učestvuju u procesu stvaranja i procjene priča.

César Viana, University of Goiás

Način da vidite stvari koje inače možda ne biste vidjeli

Neke priče mogu se razumjeti i objasniti samo analizom - i ponekad vizualizacijom - podataka. Veze između utjecajnih ljudi ili određenih organa nikada se ne bi otkrile, smrti izazvane politikama nadzora narkotika ostale bi sakrivene, politike zaštite okoliša koje štete krajoliku provodile bi se bez smetnji. Sve ovo se promijenilo zahvaljujući podacima koje su novinari prikupili, analizirali i omogućili čitaocima da ih vide. Podaci mogu biti jednostavni, poput osnovnih proračunskih tablica ili ispisa poziva sa mobitela, ili kompleksni, poput rezultata na školskom testu ili podataka o infekciji u nekoj bolnici. Bez obzira na to, svi ti podaci kriju priču koju vrijedi ispričati.

Cheryl Phillips, The Seattle Times

Način da se ispričaju potpunije priče

Uz pomoć digitalnih tragova koje ostavljamo možemo naslikati sliku našeg života. Ono što koristimo i što pregledamo, gdje i kada putujemo, muzika koju volimo, prva ljubav, životne prekretnice, čak i naša posljednja želja, sve se može upratiti, digitalizovati, pohraniti u oblak za pohranjivanje podataka i distribuirati. Ovi beskrajni podaci mogu izbiti na površinu kako bi se ispričala priča, odgovorilo na pitanja i dao objektivan prikaz života i to puno bolje od najdetaljnjijih rekonstrukcija događaja.

Sarah Slobin, Wall Street Journal

Za veliku priču vam ne trebaju novi podaci

Ponekad su podaci već javni i dostupni ali niko ih nije pažljivo pogledao. U slučaju izvještaja Associated Press-a o 4500 stranica prethodno tajnih dokumenata koji opisuju poslovanje privatnih firmi za sigurnost tokom rata u Iraku, materijal je tokom nekoliko godina od State Department-a prikupljao nezavisni novinar putem zahtjeva na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Dokumenti su skenirani i postavljeni na DocumentCloud, što je omogućilo kasniju temeljnu analizu.

Jonathan Stray, The Overview Project