Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

Šta je data novinarstvo?

Šta je data novinarstvo? Mogu vam pružiti veoma jednostavan odgovor – to je novinarstvo koje se obavlja pomoću brojeva i statistika. Ali, to baš puno ne pomaže.

I "data" i "novinarstvo" predstavljaju problematične termine. Neki smatraju da je "data" bilo koji skup brojeva, najčešće predstavljenih u tabeli. Prije 20 godina, kvantitativni podaci kojima su baratali novinari su uglavnom tako i izgledali. Ali sada živimo u digitalnom svijetu, u svijetu u kojem gotovo sve može biti – i gotovo sve i jeste – predstavljeno brojevima.

Vaša karijera, 300.000 povjerljivih dokumenata, te svi u vašem krugu prijatelja mogu biti (i jesu) predstavljeni pomoću kombinacija samo dva broja: nula i jedinica. Slike, video i audio zapisi su također predstavljeni pomoću ista dva broja: nula i jedinica. Ubistva, bolesti, politički glasovi, korupcija i laži: nule i jedinice.

A ove mogućnosti se mogu pojaviti u bilo kojoj fazi novinarskog procesa: korištenje programiranja za automatizovanje procesa prikupljanja i kombinovanja informacija od lokalnih vlada, policije i drugih civilnih izvora, kao što je to uradio Adrian Holovaty za ChicagoCrime te zatim sa EveryBlock.

Ili korištenje softvera kako bi se pronašle veze između stotina ili hiljada dokumenta, kao što je The Telegraph uradio sa troškovima parlamentaraca.

Figure 1. Provjerite troškove svog zastupnika u Parlamentu (the Guardian)

Data novinarstvo može jednom novinaru pomoći da koristi privlačne infografike kako bi ispričao kompleksnu priču. Hans Roslingove spektakularne priče o vizualiziranju svjetskog siromaštva sa Gapminder-a, naprimjer, su privukle milione posjeta širom svjeta. I David McCandlessov popularni rad o rastavljanju velikih brojeva – kao što je stavljanje javne potrošnje u kontekst, ili zagađenje koje je izazvano i spriječeno erupcijom vulkana na Islandu – pokazuje koliko je važan jasan dizajn koji se njeguje na Information is Beautiful.

Data novinarstvo može objasniti kako se određena priča tiče pojedinca, kao što sada BBC i Financial Times redovno rade sa svojim interaktivnim pregledom budžeta (na kojem možete saznati kako budžet utječe na vas lično, a ne samo na građane uopšteno). I može pokrenuti sam proces prikupljanja vijesti, kao što to the Guardian uspješno radi sa dijeljenjem podataka, kontekstom i pitanjima na svom Datablog-u.

Brojevi i statistike mogu predstavljati izvor za data novinarstvo, ili mogu predstavljati alate pomoću kojih se priča određena priča – ili oboje. Kao i svim drugim izvorima, treba im pristupiti skeptično; a kao sa svim drugim alatima, trebamo biti svjesni toga kako kvantitativni podaci mogu oblikovati i ograničiti priče koje nastaju na osnovu njih.

Paul Bradshaw, Birmingham City University