Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

Uvod

Šta je data novinarstvo ? Kakvi su njegovi potencijali? Koja su njegova ograničenja? Odakle potiče? U ovom dijelu govorimo o tim pitanjima. Paul Bradshaw (Univerzitet Grada Birmingnea) i Mirko Lorenz (Deutsche Welle) ukratko govore o tome šta je karakteristično za data novinarstvo. Vodeći data novinari govore o tome zašto ga smatraju bitnim te navode njihove omiljene primjere. Konačno, Liliana Bounegru (European Journalism Centre) smješta data novinarstvo u širi historijski kontekst.

Šta je u ovom poglavlju?