Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

Data novinarstvo na Zeit Online

Projekat Poređenje imovinskog stanja bazirano na PISA testovima predstavlja interaktivnu vizualizaciju koja omogućava poređenje životnog standarda u različitim zemljama. Ove interaktivne vizualizacije koriste podatke iz iscrpnog izvještaja o nivou obrazovanja u svijetu kojeg je sastavila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), PISA 2009, koji je objavljen u decembru 2010. Izvještaj se zasniva na upitniku u kojem su petnaestogodišnji učenici odgovarali na pitanja o uslovima u kojima žive kod kuće.

Ideja je bila da se ti kvantitativni podaci analiziraju i vizualiziraju kako bi se na jedinstven način mogli uporediti životni standardi u različitim zemljama.

Figure 6. Poređenje imovinskog stanja bazirano na PISA testovima (Zeit Online)

Prvo je naš tim urednika odabrao podatke koji su se činili korisnima za poređenje životnih standarda i koje treba vizualizirati. Oni uključuju:

  • Imovinsko stanje (broj TV aparata, automobila i kupatila koje domaćinstvo posjeduje)

  • Porodičnu situaciju (da li sa porodicom žive djedovi i bake, procenat porodica sa jednim djetetom, nezaposlenost roditelja, te poslovni status majke)

  • Pristup izvorima znanja (internet kod kuće, koliko često se koristi e-mail i količina knjiga koju posjeduju)

  • Tri dodatna indikatora nivoa razvijenosti svake od zemalja

Uz pomoć našeg dizajnerskog tima, ovi kvantitativni podaci su prevedeni u oblik ikonica koje su same po sebi jasne. Dizajn na početnoj strani je urađen tako da se poređenje između različitih zemalja može obavljati isto kao kada igrate neku kartašku igricu.

Zatim smo kontaktirali ljude iz njemačkog Open Data Network kako bismo našli programere koji će nam pomoći sa projektom. Ta zajednica veoma motivisanih ljudi je preporučila Gregora Aischa, talentovanog dizajnera informacijskih sistema, kako bi napisao kod za aplikaciju koja bi ostvarila naše snove (a da pritom ne koristi Flash, što nam je bilo veoma bitno!). Gregor je kreirao veoma kvalitetnu interaktivnu vizualizaciju sa prelijepim stilom sa balonima, baziranu na Raphaël-Javascript Library.

Kao rezultat naše saradnje nastala je veoma uspješna interaktivna aplikacija koja je jako dobro posjećena. Omogućava da se lako uporede bilo koje dvije zemlje, tako da je ovo ujedno i koristan referentni alat. To znači da ga mi urednici možemo svakodnevno koristiti u poslu. Naprimjer, ako pišemo o nečemu što je vezano za uslove života u Indoneziji, lako i brzo možemo ubaciti i grafik koji poredi životne standarde u Indoneziji i Njemačkoj. Transfer znanja je našoj redakciji ovo omogućio predstavlja odličnu investiciju za buduće projekte.

Mi u Zeit Online smo otkrili da nam je data novinarstvo povećalo promet i pomoglo da na nove načine uključimo publiku. Naprimjer, priča o situaciji u nuklearnoj elektrani Fukushima poslije cunamija u Japanu je bila dobro pokrivena. Nakon što je radioaktivni materijal iscurio iz nuklearne elektrane, svi koji su se nalazili u radijusu od 30 kilometara su evakuisani. Ljudi su mogli čitati i vidjeti dosta toga o evakuacijama. Zeit Online je osmislio inovativan način da publici u Njemačkoj objasni posljedice ovoga. Pitali smo: Koliko ljudi u Njemačkoj živi u blizini nuklearne elektrane? Koliko ljudi živi u radijusu od 30 kilometara? Mapa prikazuje koliko bi ljudi trebalo biti evakuisano da se slična situacija desi u Njemačkoj. Rezultat: jako mnogo prometa i projekat se nevjerovatnom brzinom proširio po sferi društvenih medija. Projekti data novinarstva se relativno lako mogu prilagoditi drugim jezicima. Mi smo za vizualizaciju blizine nuklearnim elektranama u SAD-u kreirali englesku verziju, što je značajno povećalo promet. Novinske organizacije žele da ih njihovi čitaoci prepoznaju kao povjerljive izvore sa autoritetom. Smatramo da nam projekti iz data novinarstva, zajedno sa činjenicom da našim čitaocima omogućavamo da pregledaju i koriste sirove podatke, donose visok stepen kredibiliteta.

Već dvije godine naš Odjel za istraživanje i razvoj i glavni urednik Zeit Onlinea, Wolfgang Blau, ističu kako je data novinarstvo bitno za prenošenje priča. Transparentnost, kredibilitet i angažovanost korisnika čine bitne dijelove naše filozofije. Zato je data novinarstvo bitan dio našeg sadašnjeg i budućeg rada. Vizualizacije kvanitativnih podataka mogu povećati prihvaćenost priče, a ujedno predstavljaju i privlačan način na koji naši urednici mogu predstaviti svoj sadržaj.

Naprimjer, 9. novembra 2011. Deutsche Bank je obećala da će prestati finansirati proizvođače kasetnih bombi. Međutim, kako se navodi u studiji koju je provela neprofitna organizacija Facing Finance, banka je i nakon ovog obećanja nastavila da odobrava kredite proizvođačima kasetnog naoružanja. Naša vizualizacija, koja je zasnovana na kvantitativnim podacima, čitaocima predstavlja razne tokove novca. Na vrhu se nalaze različiti dijelovi firme Deutsche Bank, a na dnu firme koje se sumnjiče da su uključene u proizvodnju kasetnog naoružanja. U sredini su na vremenskoj liniji predstavljeni pojedinačni krediti. Kako kursorom prelazite preko krugova, otvaraju vam se detalji o svakoj transakciji. Naravno da je priča mogla biti urađena kao novinski članak. Ali vizualizacija našim čitaocima omogućava da razumiju i istraže finansijske veze na intuitivniji način.

Figure 7. Posao sa bombama (Zeit Online)

Navešćemo i drugi primjer: Federalni ured za statistiku Njemačke je objavio ogroman broj setova kvantitativnih podataka o statistikama koje su ključne za Njemačku, uključujući i modeliranje različitih demografskih scenarija sve do 2060. Ovo se obično predstavlja piramidom stanovništva – poput one koju je objavila Federalna agencija za statistiku.

Zajedno sa kolegama iz naučnog odjela, pokušali smo čitaocima pružiti bolji način da istraže demografske podatke o našem budućem društvu. Vizualizacijom smo predstavili statistički reprezentativnu grupu od 40 osoba različite dobi od 1950. do 2060. koje su podijeljene u osam različitih grupa. To podsjeća na grupnu fotografiju njemačkog društva u različitim vremenskim periodima u prošlosti. Isti podaci vizualizirani u tradicionalnoj piramidi stanovništva pružaju samo apstraktan doživljaj situacije, dok grupa sa djecom, mladim ljudima, odraslima i starijima omogućava našim čitaocima da se lakše povežu sa podacima. Jednostavno pritisnete ˝play˝ tipku i pokrenete putovanje kroz 11 dekada. Isto tako možete ukucati godinu svog rođenja i spol i tako se naći na grupnoj fotografij, te vidjeti svoje demografsko putovanje kroz dekade, kao i vlastiti životni vijek.

Sascha Venohr, Zeit Online

Figure 8. Vizualizacija demografskih podataka (Zeit Online)