Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

U redakciji

Na koji način data novinarstvo nalazi mjesto u redakcijama širom svijeta? Na koji način poznati data novinari ubijede svoje kolege da je dobra ideja objaviti podatke ili pokrenuti aplikacije zasnovane na podacima? Da li bi novinari trebali naučiti kako da kodiraju ili da rade zajedno sa talentovanim informatičarima? U ovom dijelu govorit ćemo o ulozi podataka i data novinarstva u ABC-ju (Australian Broadcasting Corporation), BBC-ju, the Chicago Tribuneu, the Guardianu i Zeit Onlineu. Saznat ćemo kako primijetiti i zaposliti dobre informatičare, kako angažovati ljude oko neke teme preko hakatona i sličnih dešavanja, te kako sarađivati sa ljudima iz drugih zemalja i napraviti biznis modele za data novinarstvo.

Šta je u ovom poglavlju?