Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

Nejednake mogućnosti

Za projekat Nejednake mogućnosti su korišteni do tada neobjavljeni podaci Američkog ministarstva obrazovanja o građanskim pravima. Ovaj projekat je pokazao da neke države, kao što je Florida, i bogatim i siromašnim učenicima omogućavaju jednak pristup naprednoj nastavi, dok neke druge države, kao što su Kansas, Merilend i Oklahoma nude manje mogućnosti u područjima u kojima žive siromašnije porodice.

Figure 1. Projekat Nejednake mogućnosti (ProPublica)

Kvantitativni podaci su obuhvatili sve javne okružne škole koje imaju preko 3.000 učenika, te više od tri četvrtine djece koja pohađaju javne škole. Podatke je prikupio novinar iz naše redakcije, a detaljno pročistio vođa odjela za kompjuterski potpomognuto izvještavanje.

Projekat je trajao neka tri mjeseca. Na priči i aplikacijama za vijesti je radilo ukupno šest ljudi: dva urednika, reporter, osoba zadužena za kompjuterski potpomognuto izvještavanje i dva programera. Većina nas u tom periodu nije radila isključivo na tom projektu.

Projekat je zaista zahtijevao sve naše vještine – dobro poznavanje teme, poznavanje najboljih praksi data novinarstva, vještine dizajniranja i programiranja, i tako dalje. Ono što je još bitnije, zahtijevao je vještinu otkrivanja priče u kvantitativnim podacima. Također je zahtijevao uređivanje, ne samo vijesti, već i samih aplikacija.

Za pročišćavanje i analiziranje kvantitativnih podataka smo uglavnom koristili Excel i skripte za sređivanje podataka, kao i MS Access. Aplikacija za čitanje vijesti je napisana Ruby on Rails programskim jezikom i uglavnom koristi JavaScript.

Pored priče, naš projekat je uključio i interaktivnu aplikaciju za vijesti koja čitaocima omogućava da u ovom velikom setu podataka na državnom nivou razumiju i pronađu podatke podatke koji su njima lično značajni. Koristeći naše aplikacije za čitanje vijesti, čitaoci mogu naći školu u svom okruženju – naprimjer Central High School u Newarku, N.J. — i vidjeti kakve je rezultate postigla u raznim područjima. Zatim su mogli pritisnuti http://goo.gl/WrAIi dugme za poređenje škola u siromašnim i bogatim krajevima] i dobiti pregled drugih škola, njihovog finansijskog stanja, da li nude naprednu nastavu matematike i drugih predmeta i slično. U našem primjeru, Central High smo uporedili sa Millburn Sr. High. „Nejednake mogućnosti“ pokazuje da samo 1% učenika iz Milburna dobije ručak besplatno ili po umanjenoj cijeni, ali 72% njih pohađa barem jedan napredni kurs. Nasuprot tome, 85 % učenika škole International High prima ručak besplatno ili po sniženoj cijeni, a samo 1% njih pohađa naprednu nastavu.

Zahvaljujući ovom primjeru, čitaoci mogu krenuti od nečega što im je poznato – lokalna srednja škola – i saznati nešto novo – pristup školovanju u različitim područjima, te do koje mjere je ono uslovljeno siromaštvom.

Ovu aplikaciju smo integrirali sa Facebookom, tako da korisnike koji su pri pristupu aplikaciji logirani na Facebook, aplikacija automatski obavještava o školama koje bi im mogle biti zanimljive.

Promet na svim našim aplikacijama za vijesti je odličan, a naročito smo ponosni na to kako ova aplikacija priča jednu kompleksnu priču – i, što je važnije, pomaže čitaocima da sami ispričaju svoje pojedinačne priče.

Kao što je slučaj sa mnogim projektima koji započinju vladinim podacima, ove podatke je trebalo dobro pročistiti. Naprimjer, iako postoji samo oko 30 mogućih naprednih kurseva, neke škole su prijavile da ih organizuju na stotine. Tako da je ovo zahtijevalo dosta ručnog provjeravanja i telefonskog kontaktiranja škola kako bi se potvrdile informacije i napravile ispravke.

Također smo naporno radili na tome da osiguramo da aplikacije ispričaju i užu i širu priču. To znači da aplikacija čitaocima nudi širu, apstraktnu sliku na državnom nivou – ili konkretnije, način da uporede uslove školovanja u različitim državama. Ali, pošto apstraktni podaci ponekada zbune čitaoce i ne bude im jasno kako se podaci odnose na njih lično, htjeli smo im omogućiti da pronađu škole u njihovoj neposrednoj blizini i uporede ih sa školama sa visokom i niskom stopom siromaštva u okolini.

Moj savjet budućim data novinarima koji su zainteresovani za ovakve projekte je da dobro upoznaju materijal i budu ljubopitljivi. Sva pravila koja se primjenjuju na druge vrste novinarstva se mogu primijeniti i ovdje. Morate doći do ispravnih činjenica, potruditi se da pravilno ispričate priču i, što je najbitnije, pobrinuti se da se vaša aplikacija slaže sa pričom koju pišete – ukoliko to nije slučaj, jedno od to dvoje može biti pogrešno.

Isto tako, ukoliko želite naučiti da programirate, najbitnije je da jednostavno počnete. Svako od vas ima omiljenu metodu učenja, da li da pohađa časove, čita knjige ili gleda video klipove – sav taj materijal je dostupan i prilično dobar – ali pobrinite se da imate veoma dobru ideju za projekat i krajnji rok do kada ga trebate završiti. Ukoliko u glavi imate ideju za priču koja se može realizovati samo kao aplikacija za vijesti, onda vas u realizaciji neće spriječiti nedostatak znanja iz programiranja!

Scott Klein, ProPublica