Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

Data priče

Data novinarstvo ponekad ostavlja utisak da se uglavnom svodi na prezentiranje kvantitativnih podataka – kao što su vizualizacije koje pružaju brzo i snažno razumijevanje određenog aspekta brojki, ili interaktivne pretražive baze podataka koje pojedincima omogućavaju da potraže, naprimjer, svoju ulicu ili bolnicu. Sve ovo može biti veoma vrijedno, ali kao i drugi oblici novinarstva, data novinarstvo bi se trebalo baviti i pričama. Pa, kakve priče možete naći u kvantitativnim podacima? Na osnovu mog iskustva u BBC-ju, sastavio sam spisak ´tipologije´ različitih vrsta data priča.

Mislim da pomaže imati ovu listu na umu, ne samo kada analizirate kvantitativne podatke, već i prije toga, u fazi kada ih prikupljate (bilo da tražite javno dostupne setove podataka ili sastavljate zahtjev za pristup informacijama koji se poziva na zakon o slobodi pristupa informacijama.)

Mjerenje

Najjednostavnija priča; brojanje ili sabiranje nečega:"Lokalni vijećnici iz cijele zemlje su prošle godine potrošili ukupno x milijardi funti na spajalice za papir". Međutim, često je teško procijeniti da li je ovaj iznos velik ili mali. Zato vam je potreban kontekst koji možete dobiti ovako:

Proporcije

"Lokalni vijećnici su prošle godine potrošili dvije trećine budžeta za kancelarijski materijal na spajalice za papir."

Interno poređenje

"Lokalni vijećnici troše više na spajalice za papir nego na narodnu kuhinju za starije građane."

Eksterno poređenje

"Iznos koji su vijećnici prošle godine potrošili na spajalice za papir dva puta veći od državnog budžeta za međunarodnu pomoć."

Postoje i drugi načini za istraživanje konteksta ili poređenja podataka:

Promjena tokom vremenskog perioda

"Troškovi Vijeća za spajalice za papir utrostručeni u protekle četiri godine."

"Ligaške tabele"

Ove tabele su često razvrstane po lokaciji ili instituciji i morate se pobrinuti da osnova za poređenje bude fer, odnosno da u obzir uzmete veličinu lokalne populacije. "Vijeće Borsetshirea troši više na spajalice za papir za svakog člana osoblja pojedinačno od bilo koje druge lokalne uprave, i to četiri puta više od državnog prosjeka.´

Ili subjekte podataka možete podijeliti u grupe:

Analiza po kategorijama

"Vijeća kojima upravlja Ljubičasta stranka troše 50% više na spajalice za papir od onih kojima upravlja Žuta stranka."

Ili možete faktore porediti numerički:

Pridruživanje

"Vijeća kojima upravljaju političari koji su dobili donacije od firmi koje se bave distribucijom kancelarijske opreme troše više na spajalice za papir, a potrošnja se u prosjeku povećava za 100 funti po svakoj doniranoj funti."

Ali, naravno, uvijek imajte na umu da povezanost i uzročnost nisu ista stvar.

Ako istražujete potrošnju spajalica za papir, da li dobivate i sljedeće cifre:

  • Ukupnu potrošnju kako biste dobili kontekst?

  • Geografske/historijske/druge preglede kako biste dobili komparativne podatke?

  • Dodatne kvantitativne podatke koji su vam neophodni kako biste se uvjerili da su poređenja fer, kao što je broj stanovnika?

  • Druge kvantitativne podatke koji mogu ponuditi interesantne analize ili sa kojima možete uporediti potrošnju?

Martin Rosenbaum, BBC