Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

Razumijevanje podataka

Prikupili ste kvantitativne podatke i šta sada da radite sa njima? Šta da tražite? Koje alate da koristite? U ovom dijelu ćemo vam ponuditi neke ideje kako da povećate svoju pismenost u ovom području, savjete za rad sa brojevima i statistikama, te šta trebate imati na umu kada radite sa neurednim, nesavršenim i često nedokumentovanim setovima podataka. Zatim ćemo pričati o tome kako iz podataka izvući priču, o alatima koje data novinari mogu koristiti, te kako koristiti data vizualizaciju kako biste dobili uvid u temu koji razrađujete.

Šta je u ovom poglavlju?