Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

Javni podaci prelaze u društvenu sferu

Kvantitativni podaci su neprocjenjivi. Pristup kvantitativnim podacima može rasvijetliti određene probleme na način koji donosi rezultate. Ipak, ako se loše barata podacima, to može dovesti do toga da činjenice poprime netransparentnu strukturu koje ne prenose nikakvu informaciju. Ako ne promoviraju diskusiju ili omoguće shvatanje konteksta, kvantitativni podaci će imati malu vrijednost za javnost.

Nigerija je postala demokratska država 1999. nakon mnogo godina vojne vladavine. Ispitivanje činjenica koje stoje iza kvantitativnih podataka se smatralo vrijeđanjem vlasti i pokušajem da se dovede u pitanje okaljana reputacija junte. Akt o službenim tajnama je obavezivao civilne službenike da čuvaju vladine informacije i ne odaju ih javnosti. Čak i 13 godina nakon povratka demokratiji, ponekada je teško pristupiti javnim podacima. Kvantitativni podaci o javnim troškovima malo toga govore većini javnosti koja ne poznaje knjigovodstvo i složene matematičke operacije.

Sa povećanjem upotrebe mobitela i sve većim brojem Nigerijaca koji imaju pristup internetu, u BudgIT smo vidjeli priliku da se uz pomoć tehnologija za vizualizaciju kvantitativnih podataka javnosti objasne javni troškovi i da se zainteresuju za njih. Da bismo to postigli, morali smo preko svih platformi zainteresovati korisnike, te doprijeti do građana preko nevladinih organizacija. Svrha ovog projekta je učiniti da javni kvantitativni podaci postanu predmet interesovanja javnosti i izgraditi mrežu ljudi koji će zahtijevati promjene.

Figure 27. BudgeIT aplikacija (BudgIT Nigeria)

Da bismo uspješno uključili korisnike moramo znati šta oni žele. Šta interesuje građane Nigerije? U kom segmentu osjete da nema dovoljno informacija? Kako možemo učiniti da kvantitativni podaci postanu bitni za njihove živote? Ciljna grupa BudgeIT-ja su odmah bili prosječni pismeni Nigerijci koji su povezani sa forumima i društvenim medijima na internetu. Da bi se izborili za pažnju korisnika koji se interesuju za različite stvari (igrice, čitanje, druženje), kvantitativne podatke moramo predstaviti kratko i jasno. Nakon objavljivanja snimka kvantitativnih podataka na Twitteru ili putem infografike, pojavljuje se mogućnost za održivu aktivnost i interaktivno iskustvo koje će korisnicima pružiti širu sliku.

Kada radimo vizualizaciju, bitno je da znamo nivo pismenosti naših korisnika. Bez obzira na to koliko su lijepi i sofisticirani, kompleksni dijagrami i interaktivne aplikacije korisnicima možda neće prenijeti smislenu informaciju jer ne posjeduju prethodno iskustvo u tumačenju kvantitativnih podataka. Dobra vizualizacije će korisniku govoriti jezikom koji on razumije i istaknuti priču sa kojom se korisnik može lako povezati.

Uključili smo 10.000 Nigerijaca u ovaj projekat i podijelili smo ih u tri grupe kako bi se izvukla maksimalna vrijednost. Slijedi kratko objašnjenje tih kategorija:

Povremeni korisnici

To su korisnici koji žele do informacije doći jednostavno i brzo. Njih interesuje generalna slika kvantitativnih podataka, a ne detaljna analiza. Njih možemo zainteresovati putem tweetova ili interaktivnih grafika.

Aktivni korisnici

Korisnici koji podstiču rasprave i koriste kvantitativne podatke da povećaju znanje o određenoj temi ili da dovedu u pitanje pretpostavke o kvantitativnim podacima. Za njih želimo obezbijediti mehanizam povratne informacije i mogućnost da svoje zaključke podijele sa prijateljima putem društvenih mreža.

Korisnici koji žele kvantitativne podatke

Ovi korisnici žele neobrađene kvantitativne podatke kako bi uradili vizualizaciju ili analizu. Njima jednostavno dajemo podatke koji su im potrebni.

Korisnici aplikacije BudgIT se uključuju zbog:

Stimulirajućih diskusija o trenutnim trendovima

BudgeIT prati online i offline rasprave i pokušava naći način da obezbijedi kvantitativne podatke vezane za teme tih rasprava. Npr. za vrijeme štrajkova zbog goriva u januaru 2012., štrajkači su tražili da se subvencije za gorivo ne ukidaju i da se smanje ekstravagantni i nepotrebni javni troškovi. Ljudi iz BudgeIT-ja su upratili rasprave na društvenim medijima i za 36 sati napravili aplikaciju koja omogućava građanima da naprave preraspodjelu nigerijskog budžeta.

Dobrih mehanizama za povratnu informaciju

Mi sa korisnicima komuniciramo putem rasprave i društvene medije. Mnogi korisnici žele znati kakve se priče kriju iza kvantitativnih podataka i mnogi nas pitaju za mišljenje. Ono o čemu vodimo računa je da naši odgovori objašnjavaju činjenice koje kriju kvantitativni podaci i da ne odražavaju naše lične i političke stavove. Moramo kanal za povratne informacije održavati otvorenim kako bismo aktivno odgovorili na komentare i kreativno uključili korisnike i time osigurali da je zajednica izgrađena oko kvantitativnih podataka bude i održiva.

Neka bude lokalno

Kada je u pitanju set podataka koji se odnosi na određene grupe, BudgeIT lokalizira njegov sadržaj da bi promovirao kanal za rasprave koji je vezan za potrebe i interese određenih grupa korisnika. Posebno smo zainteresovani za to da korisnike uključimo preko SMS-ova kada su u pitanju teme koje ih interesuju.

Nakon što smo kvantitativne podatke o troškovima objavili na yourbudgit.com, obratili smo se građanima preko različitih nevladinih organizacija. Također planiramo napraviti učesnički okvir u sklopu kojeg se građani i ljudi iz državnih institucija mogu sastati u gradskim vijećnicama i definisati ključne stavke budžeta koje moraju imati prioritet.

Projekat su pratili lokalni i strani mediji, od CP-Africa do BBC-ja. Za Yinka Ibukun, novinarku AP-a, smo napravili pregled budžeta za sektor sigurnosti za period 2002-2011. Većina medijskih organizacija žele što više kvantitativnih podataka, te ih od nas traže kako bi ih iskoristili u reportažama. U narednim mjesecima planiramo dalju saradnju sa novinarima i novinskim organizacijama.

Oluseun Onigbinde, BudgIT Nigeria