Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

Kako mi u Verdens Gangu predstavljamo kvantitativne podatke

Za novinarstvo je najbitnije da se nova informacija čitaocu dostavi što je prije moguće. Najbrži način za to može biti video, fotografija, tekst, graf, tabela ili kombinacija istih. Kada je u pitanju vizualizacija, svrha bi trebala biti ista: brzo doći do infomacije. Novi alati za kvantitativne podatke omogućavaju novinarima da pronađu priče koje drugačije ne bi mogli naći, te da ih predstave na neki novi način. Evo nekoliko primjera toga kako prezentiramo kvantitativne podatke u novinama Verdens Gang (VG) u Norveškoj.

Brojevi

Ova priča je zasnovana na kvantitativnim podacima iz norveškog Biroa za statistiku, podacima o poreznim obveznicima i državnom loto monopolisti. Na ovoj interaktivnoj slici čitalac može naći različite informacije za svaku pokrajinu i općinu u Norveškoj. Tabela prikazuje procenat prihoda od igara. Kreirana je uz pomoć Accessa, Excela, MYSql-a i Flasha.

Mreže

Koristili smo analizu društvenih mreža kako bismo proučili veze između 157 sinova i kćerki najbogatijih ljudi u Norveškoj. Naša analiza je pokazala da nasljednici najbogatijih ljudi iz Norveške nasljeđuju i njihovu društvenu mrežu. Sveukupno je bilo 26.000 veza, sve grafike su završene ručno uz pomoć Photoshopa. Koristili smo Access. Excel, Notepad i alat Ucinet, koji se koristi za analizu društvenih mreža.

Figure 23. Mapiranje kvantitativnih podataka o poreznim obveznicima i lotu (Verdens Gang)
Figure 24. Bogate ptice svome jatu lete (Verdens Gang)

Mape

Na ovoj toplinskoj mapi kombinovanoj sa jednostavnim bar dijagramom možete vidjeti mapu centra Osla i kriminalne incidente koji su se tu dešavali svakog sata tokom vikenda u periodu od nekoliko mjeseci. Na istoj animiranoj toplinskoj mapi možete vidjeti i koliko je policajaca na dužnosti u to vrijeme. U trenutku kada se prekršaji dešavaju, broj policajaca je najmanji. Mapa je kreirana uz pomoć ArcViewa i Spatial Analysta.

Figure 25. Animirana toplinska mapa (Verdens Gang)

Kopanje po tekstu

Za ovu vizualizaciju smo iz govora koje je održalo sedam stranačkih vođa za vrijeme konvencija izvukli najbitnije informacije. Analizirali smo sve govore, što nam je dalo ideju na koji način ćemo uraditi neke priče. Svaka priča je bila povezana sa grafom, a čitaoci su mogli istraživati i proučavati jezik koji su političari koristili. Ovu vizualizaciju smo napravili uz pomoć Excela, Accessa, Flasha i Illustratora. Da je ovo kreirano 2012., napravili bismo interaktivni graf u JavaScriptu.

Figure 26. Izvlačenje informacija iz govora stranačih vođa (Verdens Gang)

Zaključne napomene

Kada trebamo uraditi vizualizaciju priče? U većini slučajeva ne trebamo, ali nekada to želimo uraditi da bismo pomogli našim čitaocima. Priče koje sadrže veliki broj kvantitativnih podataka često trebaju vizualizaciju. Ipak, moramo kritički posmatrati kada biramo koje podatke ćemo predstaviti. Mi znamo mnogo toga kada izvještavamo o nečemu, ali da li i čitalac mora znati sve to? Možda je tabela dovoljna, ili jednostavan dijagram koji pokazuje razvoj od godine A do godine C. Kada radimo sa data novinarstvom, nije poenta predstaviti ogromnu količinu kvantitativnih podataka. Poenta je u novinarstvu!

U posljednje 2-3 godine postoji jasan trend stvaranja interaktivnih grafika i tabela koje omogućavaju čitaocu da dublje prouči različite teme. Dobra vizualizacija je poput dobre slike. Čim je nakratko pogledate jasno vam je o čemu se radi. Što je duže gledate, sve više otkrivate. Vizualizacija je loša kada čitalac ne zna gdje da počne i gdje da završi i kada je pretrpana detaljima. U tom slučaju bi sam tekst možda bio bolji?

John Bones, Verdens Gang