Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

ProPublica: aplikacije za vijesti

Aplikacija za vijesti je jedna velika baza podataka koja kazuje priču. Razmišljajte o njoj kao o bilo kom segmentu novinarstva. Ona samo koristi softver umjesto riječi i slika.

Aplikacija može čitaocu pomoći da shvati priču lično tako što će mu pokazati podatke koji su posebno namijenjeni njemu. Ona može pomoći čitaocu da shvati svoju povezanost sa širim nacionalnim fenomenom i da poveže ono što zna sa onim što ne zna i time ga podstaći da bolje razumije apstraktne koncepte.

Mi nastojimo kreairati aplikacije kada imamo setove podataka (ili mislimo da možemo do njih doći) koji se obimom odnose na sve građane, ali i dalje pokazuju bitne detalje.

Aplikacija za vijesti treba ispričati priču i, kao bilo koja dobra priča, mora imati naslov, ime autora, uvod i paragraf koji čitaoca uvodi u priču i navodi većinu, ali ne sve informacije. Neke od ovih koncepata je teško primijetiti u komadu interaktivnog softvera, ali ako se pažljivije pogleda, oni su tu.

Ovakve aplikacije bi trebale biti generativne, što znači da bi trebale proizvoditi više priča i više izvještavanja. Najbolje aplikacije ProPubilcae se koriste kao osnova za lokalne priče.

Uzmite za primjer našu novu aplikaciju Dollars for Docs. Uz pomoć nje smo po prvi put ušli u trag milionskim iznosima koje su farmaceutske kompanije uplatile doktorima za konsalting, zagovaranje i sl. Aplikacija koju smo kreirali omogućava čitaocima da potraže svog doktora i vide uplate na njegov račun. I reporteri iz drugih novinskih organizacija su koristili ove podatke. Više od 125 lokalnih novinskih organizacija, uključujući Boston Globe, Chicago Tribune i St. Louis Post-Dispatch su istražile priče o lokalnim doktorima, a sve na osnovu podataka sa Dollar for Docs.

Neke od tih priča su bile rezultat formalnih partnerstava, ali većina njih je proizvod nezavisnog rada. U pojedinim slučajevima nismo ni znali da se radi na priči, sve do njenog objavljivanja. S obzirom da smo mala organizacija, ali organizacija na nivou države, ovakve stvari su od presudne važnosti. Mi ne možemo znati situaciju u svih 125 gradova, ali ako naši podaci mogu pomoći reporterima koji je poznaju da ispričaju upečatljive priče, onda je naš zadatak ispunjen.

Jedna od meni omiljenih aplikacija za vijesti jeste Mapiranje Los Anđelesa iz Los Angeles Timesa, koja je započela kao crowdsourcing mapa mnogobrojnih naselja Los Anđelesa, koja do pokretanja aplikacije Mapiranje Los Anđelesa nisu imala nezavisnih, opšteprihvaćenih granica. Nakon početnog crowdsourcing projekta, ljudima u LA Timesu je omogućeno da iskoriste naselja kao okvir za data izvještavanje o stvarima kao što je stopa kriminala u naselju, kvalitet škola i sl. To ranije nisu mogli uraditi. Aplikacija mapiranja Los Anđelesa nije samo sveobuhvatna i isključiva, ona je i generativna i priča lične priče.

Da bi se kreirala aplikacija za vijesti, neophodan je širok spektar resursa. U New York Timesu više desetina ljudi radi na aplikacijama i interaktivnim grafikama. Ali dva čovjeka iz Talking Points Memo-a su kreirala najsavremeniju aplikaciju za praćenje rezultata političkih izbora, a ni jedan od njih nema diplomu iz informatike.

Kao i većina drugih programera koji rade u redakcijama, i mi slijedimo moficiranu Agile metododologiju razvoja softvera za aplikacije. Ponavljamo brzo i pokazujemo nacrte ostalim ljudima sa kojima radimo. Najbitnije je to da blisko sarađujemo sa reporterima i čitamo i najranije verzije njihovih članaka. Mnogo više radimo kao novinari nego kao tradicionalni programeri. Pored toga što programiramo, mi kontraktiramo izvore, sakupljamo informacije i učimo. Bilo bi prilično teško kreirati aplikaciju za nešto što ne razumijemo.

Zašto bi redakciju trebalo interesovati kreiranje aplikacija za vijesti? Tri su razloga za to: to je odlično novinarstvo, veoma je popularno – najpopularniji elemnti ProPublicae su aplikacije za vijesti – i ako mi to ne uradimo, neko drugi sigurno hoće. Zamislite šta bismo sve u tom slučaju propustili! A najbitnije je to da redakcije znaju da i oni to mogu napraviti. Lakše je nego što izgleda.

Scott Klein, ProPublica