Priručnik za data novinarstvo 1.0
Loading

Prikupljanje podataka

Dakle, spremni ste da započnete svoj prvi projekat iz data novinarstva. I šta sada? Za početak, potrebni su vam neki kvantitativni podaci. U ovom dijelu govorimo o tome gdje ih možete naći. Učit ćemo kako da nađemo kvantitativne podatke na internetu, kako da ih tražimo pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, kako da koristimo ´scraping´ kako biste prikupili podatke od nestruktuiranih izvora i ´crowdsourcing´da prikupite podatke od svojih čitalaca. Vidjet ćemo šta zakon kaže o objavljivanju setova kvantitativnih podataka i kako uz pomoć jednostavnih pravnih alata omogućiti drugima da koriste vaše podatke.

Šta je u ovom poglavlju?